Medical translation: PhD

Будь ласка, не перекладайте PhD як «кандидат наук». Про «рівноцінність» цих двох академічних ступенів написано у багатьох словниках і навіть у вікіпедії, особливо російських, але такі погляди є ангажованими і політизованими, переважно спрямованими на дискредитацію «західної» системи наукових знань (нібито «їхні» PhD — це всього лише наші «кандидати», а у нас ще й «доктори» косяками ходять, ми крутіші).

В більшості розвинених країн світу PhD це найвищий науковий ступінь, який може бути отриманий, і його отримання загалом пов’язане з набагато більш важкою науковою роботою, ніж докладає не тільки наш «кандидат наук», але часто і наш «доктор наук». Принаймні нашому доктору наук для отримання PhD за кордоном потрібно докладати серйозних додаткових зусиль, і так просто, автоматично, він його ніколи не отримає. Отримання PhD — це практично «American dream», після цього життя людини в цілому влаштоване, і в науковому плані вона вже далі розвивається більш-менш самостійно.

Наш «кандидат (якихось) наук» є лише першою і досить слабкою в науковому плані сходинкою, «доктор (якихось) наук» — другою, при цьому завжди є спеціалізація — яких саме наук (медичних, фізичних тощо), оскільки на інші наукові спеціальності ці досягнення не поширюються.

За кордоном PhD є універсальним і потужним науковим званням незалежно від спеціальності, тому перекладається просто як «доктор наук» (бажано) або, іноді, як «доктор філософії» (традиційний, але не дуже вдалий варіант перекладу, оскільки зв’язок з філософією тут чисто історичний), краще із зазначенням оригінального терміну PhD поряд.

Навіть якщо чиновники вирішать, що PhD і «кандидат наук» є рівноцінними у науковому сенсі (що є досить сумнівним в принципі), все одно це історично та термінологічно різні речі, тому не можна використовувати термін «кандидат наук» щодо PhD. Якщо за кордоном «A person who attains a doctorate of philosophy is automatically awarded the academic title of doctor«, то тоді «кандидатом» його називати в принципі некоректно. Так само і наш «кандидат наук» при перекладі на англійську у жодному випадку не можна перекладати як PhD!

Basic grammar: їх/їхній

Будь ласка, пам’ятайте, що «їх» та «їхній» — різні слова, які мають свої функції і не можуть використовуватися взаємозамінно.

«Їх» — це родовий або знахідний відмінок множини від займенника «вони».

Я побачив (кого? що?) їх.

«Їхній» — це присвійний займенник, відповідає на питання «чий?».

Я побачив (чий?) їхній завод.

Зазвичай перекладачі (навіть які вільно володіють українською мовою) остерігаються використовувати «їхній», оскільки вбачають в цьому щось простонародне та нелітературне (по аналогії з російською мовою, де «их» використовується в обох значеннях, а «ихний» є нелітературним словом). В українській мові навпаки — слово «їхній» не тільки існує і є літературним, але і є єдиним коректним присвійним займенником такого роду.

Говорити «Я побачив (чий?) їх завод» — в українській мові неправильно.

Medical translation: comparability exercise

В текстах, посвященных биологическим медицинским средствам, иногда встречается термин «comparability exercise».

Например:

— The development of the medicinal product has been based on an in-depth comparability exercise between the medicinal product and the reference product XXXX.

Чаще всего переводчики пытаются переводить «comparability exercise» как «сравнительное исследование». Этому способствуют формулировки, которые обычно используются применительно к исследованиям (to conduct the comparability exercise; the battery of tests for the comparability exercise; identify which tests should be performed during the comparability exercise; comparability exercises are generally performed).

Это неверно.

В таком контексте «exercise» является скорее оценкой уже имеющихся данных, всей совокупности результатов, полученных в различных исследованиях. Это не какое-то особое исследование или испытание, а просто экспертная оценка всех полученных данных с целью определения сравнимости препаратов. Это актуально для биологических препаратов, поскольку для них не может быть подтверждена идентичность, но подтвержденная сравнимость указывает на аналогичность препаратов по ключевым характеристикам.

Для справки цитата из документа ICH, например:

«The goal of the comparability exercise is to ensure the quality, safety and efficacy of drug product produced by a changed manufacturing process, through collection and evaluation of the relevant data to determine whether there might be any adverse impact on the drug product due to the manufacturing process changes.

The demonstration of comparability does not necessarily mean that the quality attributes of the pre-change and post-change product are identical, but that they are highly similar and that the existing knowledge is sufficiently predictive to ensure that any differences in quality attributes have no adverse impact upon safety or efficacy of the drug product.

A determination of comparability can be based on a combination of analytical testing, biological assays, and, in some cases, nonclinical and clinical data. If a manufacturer can provide assurance of comparability through analytical studies alone, nonclinical or clinical studies with the post-change product are not warranted. However, where the relationship between specific quality attributes and safety and efficacy has not been established, and differences between quality attributes of the pre- and post-change product are observed, it might be appropriate to include a combination of quality, nonclinical, and/or clinical studies in the comparability exercise.»

Таким образом, видим, что comparability exercise никак не может быть каким-то отдельным «исследованием», это оценка всех данных для определения сравнимости препаратов.

ICH определяет comparability exercise как «The activities, including study design, conduct of studies, and evaluation of data, that are designed to investigate whether the products are comparable» — то есть вся совокупность мероприятий по оценке сравнимости, начиная от выбора и планирования дизайна соответствующих исследований/испытаний, и, в конечном итоге, сама оценка полученных данных. В таком широком понимании comparability exercise — многолетний комплекс мер и различных видов деятельности по «подтверждению сравнимости», «демонстрированию сравнимости».

Нам для лаконичности лучше ориентироваться на термин «оценка сравнимости«.

Basic grammar: как минимум / как максимум (щонайменше / щонайбільше), etc.

Уважаемые переводчики, пожалуйста, не обособляйте запятыми обороты «как минимум», «как максимум», «минимум», «максимум», «щонайменше», «щонайбільше», «принаймні» и тому подобные.

В абсолютном большинстве случаев они не требуют никаких запятых.

Для справки см. Грамоту.ру:

«КАК МИНИМУМ, наречие

Не требует постановки знаков препинания.

«Выводов отсюда проистекало как минимум два». Б. Акунин, Внеклассное чтение. «Всё зависит от условий хранения… Трое суток как минимум, если не четверо». В. Богомолов, Момент истины. «Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов…» В. Ерофеев, Москва-Петушки.

Допускается пунктуационное выделение слов «как минимум» (как содержащих уточнение), если в устной речи они сопровождаются интонационной паузой.»

И многочисленные комментарии здесь, например.

Такие запятые могут быть актуальными достаточно редко, если такой оборот имеет особое интонационное ударение и относится к фразе в целом, например:

— «Как минимум, я бы не стал связываться с этим человеком!»

В медицинских переводах такие специфические интонированные ситуации не встречаются, поэтому по умолчанию лучше не ставьте там запятых вообще никогда.

Medical translation: hypotension/hypertension vs hypotonia/hypertonia

Не следует путать термины hypotension/hypertension и hypotonia/hypertonia. В английском языке эти термины обычно не сопровождаются никакими дополнительными пояснениями, особенно если просто перечисляются в ряду побочных эффектов или симптомов, и потому переводчики часто принимают их за вариативное написание одного и того же.

Hypotension/hypertension указывают на артериальное давление и, соответственно, переводятся как «артериальная гипотензия/гипертензия«.

Hypotonia/hypertonia обычно указывают на мышечный тонус и, соответственно, переводятся как «гипертонус/гипотонус«. Переводить это как «гипертония/гипотония» нельзя.

Это, как правило, подтверждается контекстом: hypotension/hypertension рассматриваются в контексте побочных явлений со стороны сосудов, сердца, артериального давления и т.п., в то время как hypotonia/hypertonia рассматриваются в контексте изменений со стороны нервной системы, опорно-двигательного аппарата, рядом с указаниями на нарушения рефлексов, нейропатии и т.п.

Встречаются ситуации, когда эти термины действительно не различаются и путаются. Как правило, это происходит, если текст переводился в режиме back translation на английский русскоязычным переводчиком. В таких случаях опять же внимательно смотрите на контекст.

Medical translation: intensive vs extensive

Иногда переводчики не ощущают разницы между терминами «intensive» и «extensive» и переводят «extensive» либо как «интенсивный» (что неверно, поскольку «intensive» не равно «extensive»), либо как «экстенсивный» (очень узкий, специализированный термин, который в медицинских переводах не следует использовать).

Между «intensive» и «extensive» существует четкое смысловое различие:

— «intensive» указывает на силу, динамику, скорость, активность какого-то процесса, то, что мы и переводим, собственно, как «интенсивность».

— «extensive» указывает на распространенность, сферу охвата, обширность какого-то процесса. Ключевой базовый термин здесь «extent» — степень, охват, мера.

Таким образом, некий процесс может быть «intensive» (то есть происходит бурно, быстро, активно), но при этом не быть «extensive» (то есть затрагивает вовлеченные объекты не полностью, в какой-то небольшой мере). Например, если у вас говорится, что метаболизм происходит очень быстро (это «intensive»), но ниже указывается, что препарат метаболизируется, скажем, всего на 35% (это совершенно точно не «extensive»), а остальная часть его выводится в неизмененном виде.

Напротив, процесс может не быть «intensive» (то есть происходит медленно, вяло, неактивно), но при этом быть «extensive» (то есть происходит в полной, почти в полной мере, охватывает значительные части чего-то). Например, поздние стадии медленно растущего рака — о таком заболевании нельзя сказать «intensive», но оно уже стало «extensive», то есть распространенным.

Термин extensive в медицинской документации в большинстве случаев мы видим применительно к метаболизму. Характерный пример:

— Ramipril undergoes an extensive hepatic first pass metabolism. (подвергается пресистемному метаболизму в значительной степени, то есть при первом прохождении через печень метаболизируется значительная часть препарата; однако это совсем не означает, что этот метаболизм интенсивный, то есть бурный и быстрый, у нас об этом просто нет никакой информации, речь только о том, какая часть препарата — большая или маленькая — метаболизируется)

Посмотрите, в этом предложении четко видно, что extensive специально обособляется от «интенсивности» (в качестве которой тут используется термин rapidly):

— After doses of 0.05 to 0.2 mg/kg, ramipril was rapidly and extensively metabolized to ramiprilat. (то есть тут метаболизм происходит не только быстро, интенсивно, но и в значительной мере, ему подвергается значительная часть препарата)

Вот еще четкое противопоставление этих двух терминов, которое будет совершенно непонятно переводчику, считающему, что «extensive» — это то же самое, что «intensive»:

— In patients with reduced bone marrow reserves, for example after intensive chemotherapy or extensive radiotherapy, the neutrophil response is sometimes reduced. (интенсивная химиотерапия, то есть проводимая очень агрессивно, активно, высокими дозами препаратов и т.д., но масштабная, обширная лучевая терапия, то есть затрагивающая большие участки тела)

Если речь идет о какой-то документации, системе знаний, совокупности данных, опыте применения, изучения и проч., то «extensive» будет указывать на подробность, степень детализации, комплексность, всеохватность.

Например:

— In conclusion, the extensive clinical and post-marketing experience with irbesartan + hydrochlorothiazide is considered to have demonstrated the therapeutic value of the compound. (значительный клинический и послерегистрационный опыт применения)

— Based on the extensive clinical and safety data from completed clinical trials, the product shows a favorable benefit-risk profile. (многочисленные данные)

— Intra-tumoral and peri-tumoral immunotherapy with cytokines has been studied extensively in animal models. (изучали во множестве исследований, тщательно изучали)

— The company has developed extensive scientific knowledge and expertise in assessing the absolute and comparative efficacy and safety of this product and its systemic effect. (получила значительные научные знания и экспертный опыт)

А more extensive MA application will be required, including non-clinical and clinical data. (более детализированная заявка на получение торговой лицензии, с большим количеством данных)

Extensive mutagenicity testing using several test systems has yielded no indication that ramipril possesses mutagenic or genotoxic properties. (всестороннее, тщательное изучение мутагенности)

Другие примеры:

An extensive interrogation of the subject was conducted about alcohol and drug intake, food, supplements, possible toxics and infections, and nothing susceptible to cause the liver abnormalities was found. (подробный опрос участника исследования)

— Primary prophylaxis with G-CSF should be considered in patients with high risk clinical features (age >65 years, poor performance status, previous episodes of febrile neutropenia, extensive prior radiation ports, poor nutritional status, or other serious comorbidities) that predispose them to increased complications from prolonged neutropenia. (значительная площадь облучения при ранее проводимой лучевой терапии)

— The product is contraindicated in patients with extensive retinal hemorrhage. (речь идет об обширных кровоизлияниях в сетчатку, то есть подчеркивается, что при отдельных точечных кровоизлияниях, вероятно, препарат все еще можно будет применять)

— Other data also suggest that larger tumors and more extensive surgery, which generally result from a larger tumor, confer even greater morbidity. (более обширные оперативные вмешательства)

— It is well established that patients with CKD often have extensive coronary calcification relative to the general population with normal kidney function. (обширная кальцификация коронарных артерий)

— ChemoHormonal Therapy versus Androgen Ablation Randomized Trial for Extensive Disease in Prostate Cancer (распространенный рак предстательной железы)

— Symptomatic patients, extensive T3-T4, high PSA level (> 25-50 ng/ mL), PSA-Doubling Time (DT) < 1 year. (распространенный рак — стадии T3-T4)

Medical translation: standard solution

Маленький, но необходимый комментарий по поводу standard solution. Обычно переводчики принимают standard за прилагательное и переводят эту связку как «стандартный раствор». В большинстве случаев это неверно. По крайней мере во всех химических текстах (аналитические испытания и проч.) standard solution = solution of the standard, то есть «раствор стандарта». В данном случае это не прилагательное, а modifying noun.

Если вы переводите standard solution как «стандартный раствор», вы подразумеваете, что существует некий установленный стандарт РАСТВОРА (раствор определенной концентрации, способа приготовления). Но на самом деле речь идет о растворе СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА какого-то конкретного вещества (reference standard), который используется для сравнения с испытуемым образцом. Эти стандартные образцы обычно специально заказываются у особых производителей или из официальных банков эталонных стандартов, а растворы из них уже готовятся какие угодно, исходя из потребностей конкретного испытания. Растворов такого образца даже в одном и том же испытании может быть несколько разных: часто вы можете видеть, как инструкции по выполнению испытания диктуют сначала приготовление маточного раствора стандарта, затем раствора стандарта А с такой-то концентрацией, раствора стандарта В с такой-то концентрацией, раствора стандарта С с такой-то концентрацией и т.п. Каждый раз при этом вам конкретно описывают процедуру его приготовления и указывают концентрации. То есть нет какого-то утвержденного «стандартного раствора», есть один или несколько растворов стандарта (стандартного образца, эталонного стандарта), которые используются для сравнения с раствором испытуемого образца (sample solution, test solution).

Поэтому не следует говорить о «стандартном растворе», переводя standard solution. Корректно: «раствор стандарта».

Это все равно, что вы бы, например, переводили sample solution как «образцовый раствор», а не «раствор образца».

Translation tips: following

Following — простое, но многозначное слово, которое в силу своей многозначности иногда вынуждает переводчиков путаться.

Слово following может выступать в качестве (1) описательного слова к имени существительному (прилагательное, причастие, деепричастие), (2) самостоятельной служебной части предложения (наречие, предлог), или (3) глагола. Это определяет его значение в конкретной ситуации.

В зависимости от своей роли в предложении слово following может переводиться как:

1) следующий, приведенный ниже, указанный ниже (если following является прилагательным, причастием или деепричастием, описательной характеристикой имени существительного). Здесь всегда есть четкая привязка к конкретному объекту. Например:

The following adverse reactions were observed during clinical studies conducted with insulin glargine. (Приведенные ниже нежелательные реакции наблюдались…)

— The letter of intent should provide the following information: … (в письме должна быть указана следующая информация)

— Article 23(1a)(a) provides for a two-month timeframe for amending the decision granting the marketing authorisation for the following variations: … (для таких изменений, для следующих изменений)

— It’s especially hard on young pitchers, who pitch Monday and Tuesday and then don’t pitch again until the following Wednesday because of the weather. (следующая среда, ближайшая среда)

— Perform the dissolution test according to the European Pharmacopoeia and the following instructions. (…и приведенным ниже инструкциям)

(При переводе на английский обратите внимание, что в таком контексте following практически всегда предваряется определенным артиклем the.)

2) после, по окончании, по результатам (если following является наречием или предлогом, связывающим разные смысловые единицы предложения в единый логический комплекс). Например:

— How and when will the marketing authorisations be updated following a worksharing procedure? (после выполнения процедуры)

Following review of the notification, the Agency considers that the variation listed in the table below is valid and therefore receives a favourable opinion. (по результатам рассмотрения уведомления)

(Тут, напротив, никогда не бывает артикля the.)

3) глагол в зависимости от контекста («отслеживать», «наблюдать», «придерживаться», «соблюдать» и т.п.) (если following является глаголом в Continuous Tense). Тут following всегда является составляющей сложной глагольной конструкции. Например:

— The process in Illinois is unique, and we аre all closely following what is happening there. (внимательно наблюдаем)

— If we had a chance to replay the record in this industry, a lot more people would be following this kind of strategy. (придерживаться такой стратегии)

— These are families that are following the rules. (соблюдают правила)

Краткое резюме с жонглированием этими тремя значениями в близкой лексике:

  • 1) the following changes are justified
  • 2) the changes are deemed justified following the assessment
  • 3) the company is following regulatory requirements to justify changes

Посмотрите, здесь очень интересные два предложения, они шли в оригинальном тексте подряд друг за другом:

In September 2009 a positive CHMP opinion was issued following assessment of the results of the study ХХХХХХХ, supporting the use of the medicinal product in late-onset Pompe disease. The following indication statement was approved for the medicinal product: «……..»

В обоих предложениях есть слово following, но при этом в первом и втором случае оно используется в разных значениях:

— a positive CHMP opinion was issued following assessment of the results of the study — было принято положительное решение (по поводу чего-то там) ПОСЛЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ) оценки данных исследования

the following indication statement was approved — было одобрено СЛЕДУЮЩЕЕ (ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ) показание

Translation tips: transliteration of proper names

Конечно, транслитерацию с различных языков лучше всего уточнять у коллег-переводчиков, которые владеют соответствующими языками, — это «золотой стандарт». Но иногда для этого нет времени или возможности, поэтому перед нами стоит задача выжать максимальное качество в условиях ограниченных возможностей. В любом случае переводчику всегда желательнее сдать максимально переведенный и «чистый» файл, только лишь подчеркнув сомнительные места, а не оставлять отдельные куски для доперевода кем-то другим. Это же касается и транслитерации.

О том, что транслитерацию/перевод существенных имен собственных, например крупных городов или хорошо известных компаний, необходимо пробивать в гугле/википедии и проч., я говорить не буду.

Что делать с именами/фамилиями людей, адресами, названиями компаний, которых так просто не найдешь в транслитерированном виде?

Здесь удобно пользоваться услугами роботов, которые зачитывают любой текст с учетом правил конкретного языка.

Самый простой и быстрый вариант — Google Переводчик. Переводить через него, конечно, ничего не нужно, но у него достаточно неплохой робот-спикер, разборчивый и не слишком механоидный.

Внесите нужный текст, выберите язык и нажмите на иконку «Прослушать».

Не забудьте, что при этом следует четко отображать все диакритические знаки над буквами, иначе произношение получится некорректным.

Существуют также отдельные сайты с такими роботами — их уже достаточно много. Погуглите text-to-speech. Возможно, какой-то из них вам понравится больше гугл-переводчика.

Basic grammar: names in English

Маленький нюанс, который переводчики часто упорно не учитывают, даже если их многократно исправляют: в английском языке не понимают обратного порядка имени-фамилии. То есть если для нас «Иванов Иван Иванович» и «Иван Иванович Иванов» или «Семенченко В.П.» и «В.П. Семенченко» — абсолютно одно и то же и равноценно даже в самых официальных ситуациях, то в английском рекомендован только прямой порядок: имя или инициалы, затем фамилия. John Smith — понятно. Smith John — непонятно и воспринимается так, будто Smith — это имя, John — фамилия.

Редким и достаточно специфическим исключением является проставление инициалов после фамилии в названиях научных статей (Coimbra AM, Peixoto MJ, Coelho I, Lacerda R) и кратких отсылок на эти статьи в тексте (Coimbra AM et al, 2015). Это что-то традиционное, видимо.

Но в принципе никогда не следует переводить наших «Иванов Иван Иванович» и «Семенченко В.П.» в таком порядке: пожалуйста, пишите в таких случаях «Ivan Ivanovich Ivanov» и «V.P. Semenchenko» соответственно.

Обратный порядок допустимо использовать (не рекомендуется, но вы можете такое встретить в отдельных формальных документах), отделяя при этом имя или инициалы от фамилии запятой: 

Smith, John

или 

Marquez, Gabriel García

Так сразу понятно, что Marquez — фамилия, Gabriel García — имя, а не наоборот.

Одним из последствий несоблюдения этого правила является то, что можно нередко встретить, как англоязычные авторы пытаются (очень уважительно и искренне) обращаться к собеседнику, используя конструкцию типа «Dear Mr. Ivan» — просто потому, что некий Иван Иванов в своем письме к ним подписался как «Ivanov Ivan». Для них «Ivanov» на первом месте — значит, это имя, а «Ivan» на втором — значит, фамилия.