Бюро перекладів А.В.С. підтвердило відповідність сертифікату ISO

Бюро перекладів А.В.С. у складі Групи компаній А.В.С. успішно пройшло перший наглядовий аудит на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008!

Перевірка показала, що А.В.С. успішно використовує запроваджену систему менеджменту якості, виконуючи власні вимоги, вимоги клієнтів і законодавства.

На думку аудитора міжнародного сертифікаційного органу «SGS» (Швейцарія) позитивними аспектами діяльності Бюро перекладів А.В.С. та Центру іноземних мов А.В.С. є: постійне поліпшення якості послуг, висока відповідальність керівництва, висока кваліфікація персоналу, великий потенціал компанії в цілому і готовність до постійного вдосконалення.

В офіційному висновку наглядового аудиту відмічені наступні сильні сторони Групи компаній “А.В.С.” (Бюро перекладів А.В.С. та Центру іноземних мов А.В.С.):

  • “А.В.С.” є лідером в Україні в галузі перекладацьких послуг та послуг з навчання іноземним мовам;
  • володіє унікальним досвідом;
  • має у своєму розпорядженні команду досвідчених спеціалістів: перекладачів, редакторів, коректорів, викладачів та методистів;
  • розроблені та впроваджені в навчальний процес та процес перекладу інноваційні онлайн-платформи та програми;
  • чітка клієнт-орієнтована спрямованість в роботі компанії;
  • активна робота з підвищення якості послуг;
  • висока кваліфікація персоналу;
  • залученість персоналу і менеджменту в процес підтримки і поліпшення якості послуг та сервісу.