Засвідчення копії

В Бюро перекладів А.В.С. ви можете засвідчити копію перекладу документа. Для засвідчення копії документа необхідно надати оригінал, в якому чітко вказано:

  • назву документа
  • організацію, що видала документ
  • підписи уповноважених осіб
  • печатки організації
  • вихідний номер документа, дату видачі

Наданий замовником документ наші фахівці перекладають іноземною мовою. За потреби замовник може перевірити правильність написання власних імен, назв організацій тощо. Переклад документу передається нотаріусові, який засвідчує, що копія документу повністю відповідає оригіналу, а також засвідчує дійсність підпису перекладача.

Зверніть увагу! Для визнання нотаріально засвідченого перекладу офіційного документа за кордоном обов’язково проводиться консульська легалізація або проставляється апостиль!