Засвідчення перекладу

Нотаріальному засвідченню підлягають такі типи документів:

  • угоди, контракти;
  • довіреності;
  • свідоцтва;
  • установчі документи;
  • довідки;
  • дипломи;
  • паспорти;
  • бухгалтерські баланси;
  • сертифікати
  • та інші офіційні документи.

Для засвідчення у нотаріуса потрібен оригінал документу.

Для документів, що не підлягають нотаріальному засвідченню (особисті документи, листування, інструкції тощо), переклад може бути засвідчений печаткою бюро перекладів А.В.С.

У цьому випадку документ та переклад зшиваються разом, і на зворотному боці документу ставиться печатка бюро, де виконувався переклад, та, за потреби, вказуються підписи перекладача або відповідального менеджера. Печаткою бюро перекладів А.В.С. можливо засвідчити будь-який тип перекладу.