Basic grammar: їх/їхній

Будь ласка, пам’ятайте, що «їх» та «їхній» — різні слова, які мають свої функції і не можуть використовуватися взаємозамінно.

«Їх» — це родовий або знахідний відмінок множини від займенника «вони».

Я побачив (кого? що?) їх.

«Їхній» — це присвійний займенник, відповідає на питання «чий?».

Я побачив (чий?) їхній завод.

Зазвичай перекладачі (навіть які вільно володіють українською мовою) остерігаються використовувати «їхній», оскільки вбачають в цьому щось простонародне та нелітературне (по аналогії з російською мовою, де «их» використовується в обох значеннях, а «ихний» є нелітературним словом). В українській мові навпаки — слово «їхній» не тільки існує і є літературним, але і є єдиним коректним присвійним займенником такого роду.

Говорити «Я побачив (чий?) їх завод» — в українській мові неправильно.